کنکور حسابداری

سرفصل ها و اخبار کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

 

 واحد جبرانی رشته  مدرک کاردانی ردیف
14 حسابداری کاردانی پیوسته 1
30 غیر حسابداری کاردانی پیوسته 2
_ حسابداری کاردانی نا پیوسته 3
8 غیر حسابداری کاردانی نا پیوسته 4

 

چارت کلی به شرح زیر است

 

پیشنیاز تعداد واحد نام درس
عملی نظری
جبرانی   4 حسابداری میانه 1
    4 حسابداری میانه 2
جبرانی   3 حسابداری صنعتی1
 صنعتی1_جبرانی   3 حسابداری صنعتی2
صنعتی2_میانه2 1 2 حسابداری صنعتی3
    3 مدیریت مالی2
  1 2 مدیریت تولید
    3 ریاضی کاربردی
میانه2 1 2 حسابداری پیشرفته1
پیشرفته1 1 2 حسابداری پیشرفته2
مدیریت مالی2 1 1 سرمایه گذاری در بورس
    3 آمار در احتمالات
  2 1 کاربردنرم افزار های رایانه ای
جبرانی   2 حسابداری مالیاتی
ریاضی کاربردی 1 1 پژوهش عملیاتی1
پژوهش عملیاتی1 1 1 پژوهش عملیاتی2
  1 2 حسابداری دولتی2
    2 امور مالی بین الملل
    2 مالیه عمومی
جبرانی   2 زبان تخصصی3
  1 1 سیستم اطلاعاتی حسابداری
حسابداری پیشرفته2   2 مباحث جاری حسابداری
    2 پول و ارز بانکداری
حسابداری میانه 2 1 2 حسابرسی 2
    3 برنامه ریزی توسعه
  1 1 زبان تخصصی4
ترم آخر 3   کارآموزی
همنیاز با کارآموزی 3   پروژه مالی
    2 انیشه اسلامی2
    2 تفسیر موضوعی قرآن
  1   تربیت بدنی2
    2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام
    2 انقلاب اسلامی ایران
    2 ریشه های انقلاب  ایران

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ اسفند۱۳۸۹ساعت 0:0  توسط مجتبی میرزایی  |